Colosseum i Roma. Foto: L.T. Hellum

Den romerske antikken

Romas opprinnelse er mest kjent i fra sagnet om guden Mars to sønner, Romulus og Remus, som ble satt ut for å dø fordi deres mor var datter av en lokal konge som ble…