De første pionerene i norden

Da den forrige istiden gikk mot slutten for over 10.000 år siden etterlot isen seg enorme nye fruktbare landområder. Men det landet de første menneskene møtte her i nord var…

Historien om 1814

Skjebneåret 1814 var på  mange måter en konsekvens av revolusjonene i Europa og Amerika mot slutten av det attende århundret. Den lange krigen på kontinentet som startet som følge av henrettelsen…