Kilde: Kongeloven 1665

Kongeloven av 1665 klargjorde kongens retter og plikter som eneveldig fyrste over Danmark og Norge. Under finner du de åtte første punktene av kongeloven. Den ble holdt hemmelig de første…