Renessansen Renessansen hadde sitt sentrum i de italienske bystatene på 1400 og 1500-tallet og hentet sitt navn fra det franske ordet for gjenfødelse. Bystatenes omfattende middelhavshandel førte til at man gjenoppdaget gamle antikke tekster…

Mellom 1899 og 1910 illustrerte en rekke franske kunstnere postkort med deres egne visjoner for fremtiden. Det er interessant å merke seg hvordan de har fokusert på mekaniske innretninger, som…