Korstogene

Korstogene var en serie kriger mellom kristne og muslimer som startet først og fremst som et middel for å sikre de kristne kontroll over Jerusalem og andre hellige steder fra…

Historien om 1814

Skjebneåret 1814 var på  mange måter en konsekvens av revolusjonene i Europa og Amerika mot slutten av det attende århundret. Den lange krigen på kontinentet som startet som følge av henrettelsen…