1840-årene var preget av to politiske grupperinger, nemlig bøndene, som var mest interessert i økonomien og lokaldemokratiet, og akademikerne, som blant annet var interessert i å styrke Stortinget myndighet og…