Pest og union

Perioden mellom 1349 og 1537 har lenge blitt sett på som en lang nedgangstid for Norge sin del. Mye av skylden for dette hadde pestepidemiene og et svakt norsk…

Kilde: Innledningen til resolusjon om eget universitet 2.9.1811

Kilde: http://www.arkivverket.no/arkivverket/layout/set/print/Bruk-av-arkiv/Nettutstillinger/Et-fullstendig-universitet/Resolutionsinnledningen-i-maskinskrift Resolutionsinnledningen i maskinskrift GjenpartAngaaende en academisk Læreanstalt i Norge. Vi ville allernaadigst, at den academiske Undervisnings anstalt, som Vi have besluttet at oprette i Vort Rige Norge, skal…