Pest og union

Perioden mellom 1349 og 1537 har lenge blitt sett på som en lang nedgangstid for Norge sin del. Mye av skylden for dette hadde pestepidemiene og et svakt norsk…

Kilde: Den usynlige hånd

Oversettelse og oppgaver kommer senere Utdrag fra «The Theory of Moral Sentiments» som ble utgitt i 1759 av økonomen og moralfilosofen Adam Smith, den økonomiske liberalismens far. Her beskriver han hvordan…