Osebergskipet graves ut i 1904

Vikingtidens kilder

Begynnelsen på norrønn historisk tid Vikingtiden symboliserer ikke bare et skifte i de nordiske menneskenes forhold til omverdenen, men perioden er også et betydelig skifte i vår kunnskap om de…

Maskinstormerne

Mellom 1811 og 1813 gjorde tekstilarbeidere i engelske Nottinghamshire, Yorkshire og Lancashire opprør mot fabrikkeiere som investerte i nye, mer effektive vevemaskiner som de følte tok fra dem hardt tiltrengte…