Dåpen av Konstantin den store av studenter av renessansekunstneren Raphael

Senantikken – Europa kristnes

Religion og tro var under den romerske keisertiden fremdeles preget av såkalte panteistiske mysteriereligioner som la vekt på et stort mangfold av guder og myter som man måtte innvies inn…