Maskinstormerne

Mellom 1811 og 1813 gjorde tekstilarbeidere i engelske Nottinghamshire, Yorkshire og Lancashire opprør mot fabrikkeiere som investerte i nye, mer effektive vevemaskiner som de følte tok fra dem hardt tiltrengte…