Veksttid – jordbruk, bydannelse og handel

Vekst i jordbruket – bedre utnyttelse av jorden Utover høymiddelalderen økte jordbruksproduksjonen i Europa sterkt. En viktig årsak til dette var det nye redskapet til å vende og bearbeide jorden med; plogen. Arden…