Sivilisasjonenes fremvekst

De første bysamfunn Begrepet sivilisasjon brukes ofte om det som også kalles høykulturer i historiefaget. Hvis vi deler opp det siste begrepet så skjønner vi kanskje lettere hva vi mener…

Kildeoppgave: Henrettelsen av Quisling

Introtekst og oppgaver mangler Inntil videre er dette bare kildetekstene slik de ble gitt til historiedidaktikkstudentene på UiO midt på 2000-tallet, samt en ekstra kilde lagt til 23.10.2015. Kilde 1:…