Borgerkrig og storhetstid

Vikingtiden gikk mot slutten med Harald Hardrådes fall i 1066 og tiden etter hans død var for nordmennenes del en rolig tid. Men utallige kongssønners hevd på tronen førte landet…

Midtøsten

En kort historie om landet kalt Israel/Palestina/Canaan/Levanten. For en oversikt over hvem som dreper hvem, se her: http://blog.ninapaley.com/2012/10/01/this-land-is-mine/ http://youtu.be/-evIyrrjTTY