Føydalsamfunn og investiturstrid

Gjennom store deler av middelalderen var den vanligste samfunnsformen det vi kaller føydalisme. Begrepet stammer fra det middelalderlatinske ordet feudum som egentlig betyr fe (husdyr, krøtter), men som har blitt brukt om bruksretten til…

Den første industrimagnaten

Josiah Wedgwood ble født inn i en familie av pottemakere sommeren 1730 i den lille byen Burslem i engelske Midlands. Allerede som niåring begynte han som læregutt til pottemakeryrket for…