Strektegning Av Peter Nicolai Arbo, 1800-tallet. Ingen opphavsrett grunnet alder.

Rikssamling og kristning

Nordmennenes rike Alle reisene til utlandet skulle etter hvert få sterke politiske følger innad i de norske områdene. Vikingtokt og handelsferder førte med seg rikdom og ære, og med rikdom og ære fulgte…

Ut av unionen

Folk flest i Norge, fiskerne, bøndene, arbeiderne og håndverkerne, hadde ikke noe personlig forhold til unionen med Sverige. I de norske politiske miljøene var det en generell enighet om at…