Avstandsbilde av jernverket i Nes, kilde: wikimedia commons

Norge 1500-1800 – et samfunn i vekst

Norge lå kanskje i Europas periferi, men landets ressurser hadde lenge  vært interessante for menneskene på kontinentet. Eksport av fisk ned til Europa startet allerede på 11-1200-tallet med opprettelsen av de første…

Krigsoppgjøret og konsekvenser

På tross av at de tyske styrkene stod langt inne på fransk jord den siste dagen av krigen, kapitulerte den tyske regjeringen og innledet forhandlinger om en fredsavtale hvor de…