Mennesket

Sist oppdatert 5.4.2024 kl 14:25

Det norrøne verdensbildet

Hvordan var egentlig den norrøne religionen? Var gudene virkelig så menneskelige og feilbarlige som de moderne variantene vi ser på skjermene våre? I denne artikkelen tar vi for oss vikingenes grunnleggende mytologiske verdensbilde og de viktigste overnaturlige maktene som fylte den.