Kilde: Kristian Fredriks ed 20. mai 1814

Normænd! Det høie Kald, hvortil Medborgeres Tillid udkaarede Eder, er fuldbyrdet. – Norges Statsforfatning er grundlagt; Nationen har gjennem Eder, sine udvalgte Mænd haandhævet sine Rettigheder, befæstet dem for Fremtiden…