Avstandsbilde av jernverket i Nes, kilde: wikimedia commons

Norge 1500-1800 – et samfunn i vekst

Norge lå kanskje i Europas periferi, men landets ressurser hadde lenge  vært interessante for menneskene på kontinentet. Eksport av fisk ned til Europa startet allerede på 11-1200-tallet med opprettelsen av de første…

Kilde: Kristian Fredriks ed 20. mai 1814

Normænd! Det høie Kald, hvortil Medborgeres Tillid udkaarede Eder, er fuldbyrdet. – Norges Statsforfatning er grundlagt; Nationen har gjennem Eder, sine udvalgte Mænd haandhævet sine Rettigheder, befæstet dem for Fremtiden…