Helleristningene i Norge

Helleristninger er tegninger på stein gjort av våre forfedre. De eldste vi kjenner til i Norge er funnet langs kysten av Nord-Norge og er avbildninger av dyr som rein, elg,…

Fridtjof Nansen mottok i 1922 Nobels fredspris for sitt arbeid for Folkeforbundet og Røde kors med utveksling av krigsfanger etter første verdenskrig, hjelp til flyktninger og organiseringen av nødhjelp til Russland under en hungersnød i 1921.

Mellomkrigstiden i Norge

Første verdenskrig hadde skapt et stort marked i Europa for mange norske råvarer som landene i krig ikke var i stand til å produsere nok av på egenhånd. Priser på…