Oversettelse og oppgaver kommer senere Utdrag fra «The Theory of Moral Sentiments» som ble utgitt i 1759 av økonomen og moralfilosofen Adam Smith, den økonomiske liberalismens far. Her beskriver han hvordan…