Borgerkrig og storhetstid

Vikingtiden gikk mot slutten med Harald Hardrådes fall i 1066 og tiden etter hans død var for nordmennenes del en rolig tid. Men utallige kongssønners hevd på tronen førte landet…

Bakgrunnen for første verdenskrig

Første verdenskrig startet sommeren 1914 og varte frem til 11. november 1918. Det var en krig mellom to store allianser; trippelententen og trippelaliansen bestående av de største europeiske nasjonene. Trippelententen…