Kilde: Innledningen til resolusjon om eget universitet 2.9.1811

Kilde: http://www.arkivverket.no/arkivverket/layout/set/print/Bruk-av-arkiv/Nettutstillinger/Et-fullstendig-universitet/Resolutionsinnledningen-i-maskinskrift Resolutionsinnledningen i maskinskrift GjenpartAngaaende en academisk Læreanstalt i Norge. Vi ville allernaadigst, at den academiske Undervisnings anstalt, som Vi have besluttet at oprette i Vort Rige Norge, skal…