Mennesket

Sist oppdatert 5.4.2024 kl 14:25

Doggerland og siste istid

De første menneskene kom til Norge for rundt 10.000 år siden. De bosatte seg først langs de fiskerike kystene og etterhvert som isen trakk seg tilbake trakk også menneskene og dyrene innover i landet også.