Reformasjonen

Reformasjonen var den religiøse og kulturelle omveltningen i Europa på 1500-tallet som splittet kirken i den tradisjonelle katolske kirken og de protestantiske kirkene startet av Martin Luther og Jean Calvin.…

Den amerikanske revolusjon

På 1770-tallet var misnøyen stor blant menn og kvinner i de britiske koloniene på det amerikanske kontinentet. Uten at kolonistene ble rådført eller fikk stemme vedtok det britiske parlamentet stadig nye lover og skatter som de opplevde som både urettferdige og harde. Motstanden mot britene økte og flere små opprør og hendelser skulle lede til at koloniene organiserte seg og snart startet en krig mot sine tidligere landsmenn som skulle få ringvirkninger i hele den vestlige verden.