Samfunnsfag som vitenskap

Artikler:

[showbiz SOSO1]

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • gjøre rede for tenkemåter i sosiologi og sosialantropologi og bruke dem til å forklare sosiale sammenhenger
  • definere begrepet sosial atferd og sammenlikne teorier som forklarer sosial atferd
  • definere begrepet sosialt system, gi eksempler på struktur og funksjon i sosiale systemer og gjøre rede for forutsetninger for at sosiale systemer skal kunne bestå
  • gjøre rede for hvordan sosiologer og sosialantropologer går fram for å innhente kunnskap om samfunnet
  • gjennomføre samfunnsfaglige undersøkelser med utgangspunkt i egne spørsmål og presentere resultatene

 

Sist redigert: 25/03/2017