Forhistorisk tid

Sist oppdatert 24.4.2024 kl 01:03

 

Eleven skal kunne…

forklare hvordan naturressurser og teknologisk utvikling har vært med på å forme tidlige samfunn forklare hvorfor historikere og andre deler tidsløp inn i perioder og diskutere hvilke kriterier som ligger til grunn for dette
Yngre sumerisk gudebilde fra Lagash rundt 2120 før vår tidsregning. Wikimedia Commons
Yngre sumerisk gudebilde fra Lagash rundt 2120 før vår tidsregning. Wikimedia Commons

Nye funn

Litteratur

Forfatter Tittel Forlag Publisert Kommentarer ISBN
Østmo, Einar (Red) Før Norge ble Norge – Fra istid til jernalder Schibsted Forlagene AS 2004 En bilderik og fin oversikt over de første menneskenes historie i Norge slik arkeologene best kan tolke den. Kapitlene er skrevet av kjente og dyktige arkeologer. 82-516-2015-5
Håland, Randi og Gunnar Aschehougs Verdenshistorie Bind 1, I begynnelsen H. Aschehoug og Co. 2001 Et lettlest og godt oppslagsverk. Anbefales. 82-03-22356-7
Aschehougs Norgeshistorie Bind 1, H. Aschehoug og Co. Et lettlest og godt oppslagsverk. Anbefales.

Nettsider

Fordypning

Video

Foredrag av forskere som jobber aktivt med menneskets opprinnelse og utvikling. OBS: Kun engelsk tale