Forhistorisk tid

 

Eleven skal kunne…

forklare hvordan naturressurser og teknologisk utvikling har vært med på å forme tidlige samfunn forklare hvorfor historikere og andre deler tidsløp inn i perioder og diskutere hvilke kriterier som ligger til grunn for dette
Yngre sumerisk gudebilde fra Lagash rundt 2120 før vår tidsregning. Wikimedia Commons
Yngre sumerisk gudebilde fra Lagash rundt 2120 før vår tidsregning. Wikimedia Commons

Nye funn

Litteratur

ForfatterTittelForlagPublisertKommentarerISBN
Østmo, Einar (Red)Før Norge ble Norge – Fra istid til jernalderSchibsted Forlagene AS2004En bilderik og fin oversikt over de første menneskenes historie i Norge slik arkeologene best kan tolke den. Kapitlene er skrevet av kjente og dyktige arkeologer.82-516-2015-5
Håland, Randi og GunnarAschehougs Verdenshistorie Bind 1, I begynnelsenH. Aschehoug og Co.2001Et lettlest og godt oppslagsverk. Anbefales.82-03-22356-7
Aschehougs Norgeshistorie Bind 1,H. Aschehoug og Co.Et lettlest og godt oppslagsverk. Anbefales.

Nettsider

Fordypning

Video

Foredrag av forskere som jobber aktivt med menneskets opprinnelse og utvikling. OBS: Kun engelsk tale