Hvorfor startet den industrielle revolusjon i Storbritannia?

Det er ingen tvil om at den moderne industrielle revolusjon først startet i Storbritannia. Men hvorfor startet den akkurat der, i en befolkning som med sine 5,77 millioner i 1751 var betydelig mindre i størrelse enn Frankrikes nærmere 25 millioner, Spanias 9 millioner og de tyske småstatenes drøye 20 millioner mennesker? Under finner du noen grunnleggende forklaringer på hvorfor den startet i Storbritannia:

Jordbruksrevolusjonen

De første endringene i produksjonsmåtene kom i landbruket som en følge av en befolkningsøkning som ikke viste tegn til å avta. Dette skapte i seg selv et økonomisk klima som fremmet spesialisering,  varehandel og ikke minst; konkurranse. Økende inntekter fra jordbruket førte ikke bare til at bøndene brukte mer penger på andres varer, men det førte også til et nødvendig overskudd av kapital som kunne brukes til å investere i nye ideer og innovasjoner som, hvis man var både dyktig og kanskje litt heldig, kunne føre til ytterligere suksess og rikdom. Disse nye innovasjonene, som vekselbruk i stedet for brakklegging og bruk av såmaskiner som sådde i rader og la kornene i riktig dybde, hadde også den virkningen at stadig færre behøvde jobbe i landbruket. Dermed var arbeidskraften som en industrialisering trengte tilgjengelig i det den trengtes.

Sjømakten

Ved overgangen til 1800-tallet var britene blitt den mektigste  sjønasjonen i verden. Seieren mot franskmennene under 7-årskrigen sikret fullstendig dominans på verdenshavene. Den britiske marinen, bygd for å sikre kolonier og kjempe mot franskmenn, spanjoler og amerikanske opprørere skapte også handelsruter og gav sikkerhet for britiske handelsfarende mot fiendtlige nasjoner sjørøvere. Hvis behovet meldte seg kunne den også skape markeder hvis noen, slik som kineserne, forsøkte å stenge igjen døren for deres sjøfarende. Te fra Kina, kryddere og billig bomull fra India, tobakk, sukker og etterhvert også bomull fra Amerika, ferdige klesplagg og slaver den andre veien, det britiske handelsimperiet sikret den nødvendige kapitalen for tungindustrien mot midten av det 19. århundre.

Kull

Storbritannias mangel på ved drev viljen til å eksperimentere med nye varmekilder. Lett tilgjengelig i bakken over store deler av de britiske øyer fant man det man lette etter; steinkull. Det viste seg å gi opp til tre ganger så mye energi for sin vekt som ved og kunne hentes opp fra bakken i nærheten av store elver og senere kanaler som gav billig og effektiv båttransport til byer og bygder hvor den trengtes. Etterhvert som etterspørselen økte gravde man dypere og dypere ned i gruvene. Grunnvann trengte inn og måtte pumpes ut og hester var etterhvert ikke nok til å drive pumpene som trengtes. Dette ledet Thomas Newcomen til å lage sin første dampdrevne pumpe, som alene kunne erstatte 20 hester.

Politisk og intellektuell frihet

Nye innovasjoner skapte nye behov som igjen krevde nye måter å tenke på, noe det ikke var mangel på i Storbritannia. Newcomens maskin utnyttet for eksempel ekstremt lite av energien i kullet, noe som banet vei for Watts forbedringer som kuttet forbruket ned til en fjerdedel. Den forholdsvis gode ytringsfriheten som britene hadde nytt siden “The glorious revolution” i 1688 hadde allerede fostret viktige vitenskapelige fremskritt og ideer som ble diskutert, dissekert og spredt gjennom vitenskapelige klubber hvor mange av industrialiseringens største navn møttes og skaptes. Alt dette sammen med en, i forhold til andre land i Europa, stabil stat som i stor grad kunne påberope seg folkelig styre gjennom parlamentet skapte grobunn for en befolkning som hadde tro på innovasjon, teknologi og industrialisering, som var villig til å satse egne hardt opptjente midler på det nye og uprøvde i den forvisning om at hvis de lyktes, så var det de selv som nøt fruktene av deres streben.

Oppgaver:

  1. Hvilke ressurser hadde britene god tilgang på?
  2. Kan du tenke deg at det fantes noen selvforsterkende virkninger blant forklaringene over?
  3. Hvilke rettigheter gav “The Glorious Revolution” den britiske befolkningen som påvirket myndighetenes holdning til nyvinninger og handel med innland og utland? Søk opp hele teksten på nettet og vurder selv.
  4. Hvilken innvirkning hadde den britiske marinen på industrien innenlands?

 

Sist redigert: 31/03/2014