Historisk metode og forståelse

Fra utgravningen av Osebergskipet ledet av arkeologen Gabriel Gustafson i 1904. Wikimedia Commons

Fra utgravningen av Osebergskipet ledet av arkeologen Gabriel Gustafson i 1904. Wikimedia Commons

Hvordan arbeider arkeologen?

 • Spor etter menneskelig aktivitet i jorda
 • Alt før 1536 er fredet
 • C14-metoden
 • Årringer
 • Pollen

Hvordan arbeider historikeren?

Historisk tid: ca 800 i Norge

Jobber med de skriftlige kildene

Jo nærmere vår tid, jo rikere materiale

Hva, hvordan og hvorfor noe skjedde

Historikeren påvirkes av egen tid, holdninger, verdier og kultur

Historie som forskningsarena:

 • Fra myte til krøniker til vitenskap
 • Myter i Norge: Voluspå (I eldre Edda – opphavsmyte)
 • Krøniker: norsk-islandske ættesagaer, kongesagaer, Sverresagaen, Snorres Heimskringla. (Kronologisk fortellinger om menneskers bragder)
 • Vitenskap: Fra 1800-tallet, objektiv, systematisk innsamling og analyse av materiale for fortolkning som kan kontrolleres av andre
  • Den norske historiske skole: Rudolf Keyser og Peter Andreas Munch
  • Konsentrerte seg om eldre historie: Storhetstid: Nasjonal identitet
  • Innvandringsteorien: Inn fra nordøst, norrønt språk var norsk, norsk var eldst og ”reinest”. Viktige stikkord: folk, stamme og nasjon
  • Beskrev et demokratisk samfunn med frie, likestilte bønder og uten adel (adelskapet opphevet i 1821)

Kilder og kildebruk

Stumme kilder:

Gjenstander, bygninger, redskaper (langhus, pyramider, langskip som Oseberg, gokstad etc, søppelfyllinger som feks der Akerselva renner ut i Bjørvika)

Talende kilder:

 • Helleristningene, symboler og tegninger som mennesker har lagd for å fortelle noe til andre.
 • Eksempler er også: brev, dagbøker, lovtekster og dokumenter, bilder, film og lydopptak
 • Kirkebøker
 • Folketellinger: numerisk og nominativ

 

Beskrivende kilder

 • Brev, dagbøker ol. hvor folk selv beskriver sin samtid, sine tanker, holdninger og følelser fra hverdagen

Normative kilder:

 • Normer: Lover, regler, avtaler/kontrakter
 • Forteller hvordan man menter verden burde være på den tiden det er skrevet

 

Primærkilder:

 • Den eldste bevarte kilden om en begivenhet.
 • Bygger ikke på andre kilder og er derfor nærmest sin tid
 • Øyenvitneskildringer – førstehåndsberetning: øyenvitne skriver selv

Sekundærkilder

 • Bygger på primærkilden. (Snorres sagaer)
 • Gjenfortellinger av en primærkilde
 • Andrehåndsberetninger – kilder skrevet på grunnlag av hva noen andre har sett eller opplevd.

Bilder som historisk kilde

 • Hvem har laget bildet?
 • Når ble det laget? Materialer – feks eggehvite i hvitfargen i malerier eller olje?
 • Fremstillingsmåte og teknikker?
 • Hva er motivet? – samtidig eller historisk?
 • Påvirker noen samtidige begivenheter malerens motiv?
 • Hva vil kunstneren fortelle oss?

Skjønnlitteratur

 • Speiler virkeligheten, tankesett, holdninger og meninger og moralske normer
 • Hva slags bok er det?
 • Hvorfor er den skrevet?
 • Men husk! Det er oppdiktet!

Årsak – virkning

 • Hvorfor skjedde det? Hvorfor gjorde han eller hun det?
 • Grunnleggende årsaker: kamp om ressurser, imperialisme, maktbegjær?
 • Utløsende årsaker: Skuddet i Sarajevo
 • Virkning: Versaillestraktaten, Weimarrepublikken, tysk nedgangstid, nasjonalsosialismen fikk mulighet til å spille på missnøye og følelse av urettferdig behandling (Dette kan igjen sies å være grunnleggende årsaker for andre verdenskrig.)

Kontinuitet og brudd

 • Brudd: jordbruksrevolusjonen, folk ble bofaste, Reformasjonen, angrepet på Lindisfarne kloster, Humanismens fokus på mennesket som tenkende og rasjonelt individ.

Periodisering

 • Perioder hvor ting er stabilt og lite endrer seg drastisk
 • Gir oversikt
 • En ny periode oppstår når noe i utviklingen, levesettet eller lignende endrer seg og blir annerledes.
 • Steinalder, bronsealder og jernalder

Internet

 • Hvordan finne informasjon på nettet
 • Hvordan vurdere historisk materiale på nettet
  • Hvor godt egnet er de for å belyse vår problemstilling?
  • Hvor troverdige er de? Hvem er opphavsperson? Er vedkommende en autoritet på området eller Ola Nordmann fra Flisa som synes historie er morsomt å skrive om slik det passer ham?
  • Sjekk innholdet med andre kilder
  • Er noe utelatt? Hvorfor? Kanskje noen vil påvirke deg til å tro noe annet enn virkeligheten? Politiske mål?
  • Er det lagt ut av en interessegruppe som vil påvirke deg?
  • HUSK: OPPGI ALLTID FULLE ADRESSER VED BRUK AV INTERNETTKILDER I OPPGAVER! ALLTID! Hvis ikke vil du ende i Hades og ikke Elysion, helt sant!

Flervalgstest

Hva kan du om fremgangsmåter og metode for å forstå historien slik den skjedde?

Sist redigert: 20/10/2017