Miljøet og verdenssamfunnet

Orkanen Irene sett fra den internasjonale romstasjonen

 

Sist redigert: 28/08/2011