Kilde: The white man’s burden

THE WHITE MAN’S BURDEN

– Av Rudyard Kipling – Britisk forfatter født i India i 1865 (død 1936) som skrev sine egne fortolkninger av hvordan det britiske imperiet ble utviklet og styrt gjennom krig og underleggelse av andre lands befolkninger. Hans dikt The White Mans burden brukes ofte som et bilde på imperialismen i tradisjonell historieskriving.

1.


Take up the White Man’s burden—

Send forth the best ye breed—

Go bind your sons to exile

To serve your captives’ need;

To wait in heavy harness,

On fluttered folk and wild—

Your new-caught, sullen peoples,

Half-devil and half-child.

2.

Take up the White Man’s burden—

In patience to abide,

To veil the threat of terror

And check the show of pride;

By open speech and simple,

An hundred times made plain,

To seek another’s profit,

And work another’s gain.

3.

Take up the White Man’s burden—

The savage wars of peace—

Fill full the mouth of Famine

And bid the sickness cease;

And when your goal is nearest

The end for others sought,

Watch Sloth and heathen Folly

Bring all your hope to nought.

4.

Take up the White Man’s burden—

No tawdry rule of kings,

But toil of serf and sweeper—

The tale of common things.

The ports ye shall not enter,

The roads ye shall not tread,

Go make them with your living,

And mark them with your dead.

5.

Take up the White Man’s burden—

And reap his old reward:

The blame of those ye better,

The hate of those ye guard—

The cry of hosts ye humour

(Ah, slowly!) toward the light:—

«Why brought ye us from bondage,

Our loved Egyptian night?»

6.

Take up the White Man’s burden—

Ye dare not stoop to less—

Nor call too loud on Freedom

To cloak your weariness;

By all ye cry or whisper,

By all ye leave or do,

The silent, sullen peoples

Shall weigh your Gods and you.

7.

Take up the White Man’s burden—

Have done with childish days—

The lightly proffered laurel,

The easy, ungrudged praise.

Comes now, to search your manhood

Through all the thankless years,

Cold, edged with dear-bought wisdom,

The judgment of your peers!

Oppgaver

  1. Hvem var Rudyard Kipling?
  2. Hva menes med The white mans burden, altså den hvite manns byrde?
  3. Hvordan er «tonen» i diktet? Er det optimistisk eller pessimistisk?
  4. Hvilke andre budskap har dette diktet?
  5. Hva slags kilde er det?
  6. Hva sier karikaturene under deg om menneskesynet til europeerne og amerikanerne under imperialismen?
  7. Hva slags kilder er dette, og hvor stor betydning bør vi tillegge de?
White_mans_burden_the_journal_detroit
Karikatur på «Den hvite manns byrde» fra amerikanske The Journal, Detroit under den amerikansk-filipinske krig 1898.
Karikatur over Kiplings begrep "Den hvite manns byrde" fra Life-Magazine, 16.3.1899
Karikatur over Kiplings begrep «Den hvite manns byrde» fra Life-Magazine, 16.3.1899

Sist redigert: 03/05/2014