Fascisme og Nazisme

Dette er bare gamle notater inntil en fullverdig tekst er ferdig

Italia

 • Skuffet av Versailles-oppgjøret
 • Radikalisering av arbeiderklassen som følge av nedgangstider. Sosialistpartiet inn i Komintern 1919.
 • Borgerlig frykt for revolusjon og kommunisme
 • Fascistpartiet 1919
  • Fasces: en bunt kjepper med en øks, bundet sammen. Symboliserte retten til å piske og halshugge. Maktsymbol fra romersk tid.

Benito Mussolini og fascistpartiet

 • Opprinnelig sosialist
 • Men endret mening og ble nasjonalist
 • Mente demokratiet ikke var i stand til å rette opp i landets problemer etter krigen.
 • Kommunismen måtte stoppes.
 • Fascistiske kampgrupper – svartskjorter
 • Gammel storhetstid
 • Sosialdarwinistisk tankegang, svakhet foraktet
 • Førerprinsipp – folket til for staten
 • Fienden var marxistene som splittet folket gjennom klassekamp og truet nasjonen med internasjonalismen.

 

Fascistene tar makten

 • Svartskjortene bestod av arbeidsløse, tidligere militære og studenter som stort sett fritt fikk angripe sosialister og kommunister.
 • 1922 – kuppforsøk, marsj mot Roma
 • Konge og regjering fryktet borgerkrig og gav etter. Mussolini ble statsminister
 • Ny valglov: ¼ flertall gav 2/3 av plassene i nasjonalfors.
 • Valgfusk og terror 1924
 • Men også tilhengere:
  • Borgerklassens frykt for revolusj.
  • Bøndenes kamp for eiendomsretten
  • Arbeiderne ble lovt minstelønn og medbestemmelse i bedriftene.

1925 – Il Duce

 • Kongen og nasjonalforsamlingen skyves til side
 • Pressen sensureres
 • Andre partier, fagforeninger og streik forbys
 • Mussolini blir Il Duce – fører
 • Korporativ stat – arbeidere og eiere skulle føle at de var en del av samme kropp.
 • Forlikte seg med kirken – Vatikanstaten mot anerkjennelse av Italia og Mussolinis styre.
 • Positivt mottatt: Modernisering og utbygging, opprustning for å erobre de lovte områder før Versailles

 

Nazismen

”Hvor en brenner bøker, vil en til slutt brenne mennesker” Heinrich Heine (1797-1856)

 • Weimarrepublikken
 • Kaos i Tyskland, sosialister VS høyreorienterte grupperinger. Massevis av småpartier.
 • Spartakistoppstanden 1919 – komm. i Berlin
  • Sosialdemokratene hadde sittet i regjering siden våpenhvilen. Demokratisk orientert og mot revolusjon.
  • Brukte makt og vold for å slå ned alle revolusjonsforsøk.
  • Etter revolusjonsforsøkene:
   • Ny grunnlov i byen Weimar:
    • Parlamentarisk styreform – Reichstag (riksforsamlingen)
    • Allmenn stemmerett

 

Adolf Hitler (1889-1945)

 • Født i Østerrike
 • Frivillig under 1.VK. Jernkorset
 • Fanget opp av Ernst Röhm, tidligere offiser
 • Fikk propagandakurs og ble satt til overvåkning av småpartier, deriblant DAP som han fant interessant og ble medlem av selv.
  • Partiprogram basert på antisemittisme, nasjonalisme og litt sosialisme.

 

Dolkestøtlegenden

 • Høyresiden så sosialdemokratenes godkjennelse av Versaillestraktaten som forræderi mot det tyske folket.
 • En myte om at den tyske hær aldri hadde tapt på slagmarken, men ble dolket i ryggen av sosialdemokrater, kommunister og jøder.
 • Samtidig gikk landet inn i økonomisk krise
 • Inflasjon
 • Frankrike okkuperer Ruhr for å sikre fysiske verdier

1923 Kuppforsøk inspirert av Italia

 • Hitler nå leder i NSDAP – nazi-partiet
 • Sturmabteilung – SA (med Röhm)
 • Rasisme basert på sosialdarwinisme
  • Tyskland måtte reise seg eller gå under, naturens gang.
 • Marxister fremste fiende
 • I tillegg mente de at jødene stod bak både kommunisme og internasjonal kapitalisme
 • Kuppforsøk 1923 – marsj fra München til Berlin, stoppet med makt. 16 døde SA-folk (martyrer)
 • Hitler i fengsel, skrev Mein Kampf (Rudolf Hess)

Ny krise og Hitler blir Rikskansler

 • Oppgangstider siste halvdel av 20-tallet
 • Verdenskrisa treffer Tyskland 1930
 • NSDAP utnytter situasjonen og bruker propaganda og media for å skaffe seg flere stemmer, 1930: 18,3% (Joseph Goebbels)
 • Fridde til alle samfunnsgrupper:
  • Bønder og arbeidsledige
  • Industriledere og eiere
 • 1932: 37,3%, Hitler kunne kontrolleres trodde de andre borgerlige og anbefalte ham som Rikskansler. Mye pga frykt for kommunismen.
 • Rikskansler 30.1.1933. Nyvalg, riksdagen brenner, kommunistpartiet forbys.

 

Der Führer

 • Spilte på kommunistfrykten igjen og fikk igjennom en kriselov som gav ham diktaturiske muligheter
 • Innførte så nye lover som tillot segregering av jøder og sosialister.
 • Første KZ-leire.
 • Indre oppgjør – de lange knivers natt 1934
  • SS (Göring) og Gestapo slo ned på SA (Röhm)
 • Hindenburg dør og Hitler slår sammen kansler og president.
 • Fra nå av tiltales han som Der Führer og alle soldater må avgi troskapsløfte til ham personlig, ikke staten.

Det tredje riket

 • Bryter Versaillestraktaten
 • Starter opprustning
 • Populær fordi:
  • Kontrakter til storindustrien
  • Bygde ut infrastrukturen og sammen med opprustningen gav dette arbeidsplasser nok.
 • Partiet drev politisk ensretting
 • Forberedte ungdom på krig
 • Propaganda. OL 1936.

”Kampen for overlevelse”

 • 1935 – Nürnberglovene (blodsvern-, riksborger- og riksflaggloven)
 • Krystallnatten 9.11.1938, mål om å jage jødene ut av landet.
 • Men ingen ville ha flere jøder…
 • Sigøynere og homofile
 • Uhelbredelig syke, sinnssyke, uføre og lignende måtte drepes humant.
 • Lebensborn-programmet
 • Krigsøkonomi! Fireårsplaner. Tyskland måtte være klar for krig 1943-45.

 

Sist redigert: 27/03/2017