Styreformer

Hva er demokrati?

Folkestyre

Moderne krav til et demokrati

To typer demokrati

Direkte demokrati

Direkte demokrati betyr at alle borgerne får være med og si sin mening om saker som gjelder hele samfunnet. Skulle man for eksempel tatt en avgjørelse om en ny vei skal bygges med midtdelere eller ei så må avgjørelsen tas av hele den myndige befolkningen gjennom en folkeavstemning. Det sier seg selv at dette blir veldig upraktisk i et stort samfunn som det norske. Skulle alle deltatt i hver eneste avgjørelse som tas av Storting, Regjering, Fylkesting og kommuner i Norge hver dag så ville man ikke fått gjort noe annet. Men i små samfunn av kommunestørrelse så er det mulig å gjennomføre dette. Begrepet stammer fra da det første kjente demokratiet oppstod i Athen for to og et halvt tusen år siden. Sveits er det landet som i dag er mest kjent for å benytte denne formen for demokrati i flest saker.

I de aller fleste demokratier i dag benytter man derimot indirekte demokrati.


Demokrati oppstår når man tilstreber alle borgeres frihet og likhet, og tar hensyn til antall borgere, men ikke deres art.
Aristoteles
Demokrati er den verste styringsformen som finnes, bortsett fra alle de andre som er blitt prøvd opp gjennom tidene.
Winston Churchill

Indirekte demokrati

Det direkte demokratiet er nok den formen for demokrati som de fleste vil si er den mest rettferdige formen og den formen man benytter oftest i klasserommet når hele klassen skal ta en avgjørelse om noe. Men som du har lest over så er det ikke veldig praktisk eller effektivt i store moderne samfunn som i Norge eller India med sine én milliard innbyggere for den saks skyld. Derfor benytter de fleste demokratier et system vi kaller indirekte demokrati.

Indirekte demokrati vil si at vi velger noen som vi stoler på har mest mulig like holdninger og verdier som oss selv for å representere oss i en forsamling av folkevalgte. I Norge så heter nasjonalforsamlingen Stortinget. Siden siste halvdel av 1800-tallet så har grupper av folkevalgte med like ideer om hvordan samfunnet bør styres gått sammen i partier for å styrke sine muligheter for å få igjennom sin vilje. For å forenkle valgsystemet så velger vi partier og ikke enkeltpersoner til Stortinget i Norge.

 

Elevrådet

Elevrådet er et godt eksempel på et indirekte demokratisk system i skolen.

Diktatur

Drøftingsoppgaver

  1. Amerikanske partier
    Skaperne bak The Simpsons er velkjente for sine politiske sleivspark. Se denne youtube-videoenfra det amerikanske presidentvalget i 2008 og svar på spørsmålene under videoen:

a) Hvilke politiske partier finner vi i USA i dag, og hva er deres viktigste verdier?
b) Kan du finne en hendelse fra tidligere amerikanske valg som kan forklare hvorfor stemme-maskinen teller feil?
c) Hva gikk president Obama til valg på i ’08? Diskuter i hvilken grad han har oppnådd sine mål.
 

Kongedømme, demokrati eller anarki - Monty Python-style

Kongedømme, demokrati eller anarki? Monty Python-style

Sist redigert: 25/09/2014