Sovjetunionen

Dette er bare notater inntil en ferdig tekst er skrevet.

[quote]Og skjebnen gjorde alle like

Utenfor lovens grenser,

Sønn av en kulakk eller en rød kommandant

Sønn av en prest eller en kommissær (..)

 

Her ble alle klasser jevnet ut,

Alle var brødre, leirkamerater,

Brennmerket som svikere var alle (..)

[/quote]

Alexander Tvardovskij, sitat fra Anne Applebaums ”Gulag – fangeleirene i Sovjetunionen 1917-1986”

Marxistisk teori og Russland

 • —Før første verdenskrig
 • —Fred = å styrte det kapitalistiske systemet og dets utbytting av arbeiderne
 • —Arbeiderne skulle lede an
 • —Russland, et delvis føydalt bondesamfunn, tok føringen
 • —Tsaren ønsket modernisering
 • —Men ikke demokrati
 • —Klasseforskjeller à ønske om revolusjon

—Lenin (Vladimir Iljitsj Uljanov 1870-1924)

 • —Arbeiderne for kunnskapsløse til å lede an revolusjonen
 • —Bolsjevikpartiet
 • —Demokratisk sentralisme – (kommunisme)
 • —Krig mot Japan 1905
 • —Sveits
 • —Første verdenskrig – missnøye
 • —Opprør, også i borgerklassen
 • —Tsaren abdiserer
 • —Ny regjering og sovjeter (lokale råd)

Revolusjon

 • —Sovjetene fikk stor makt
 • —Krigen fortsatte
 • —Lenin oppfordrer bolsjevikene til opprør, ide om spredning
 • —Fred, jord, brød og all makt til sovjetene
 • —Bolsjevikkuppet – sikret kommunikasjonsmidler og arresterte regjeringen
 • —Nyvalg, Bolsjevikene tapte
 • —Lenin – hemmelig politi
 • —1918 – oppløser nasjonalforsamlingen og trekker seg ut av krigen i Europa – internasjonal misstro

Røde mot hvite

 • —Borgerkrig 1918 – Den røde arme (Trotskij)
 • —Motstanderne: de hvite, støttet av USA, GBR, Japan

—Bolsjevikene blir kommunistpartiet 1919

 • —Komintern – internasjonalt
 • —Ingen verdensrevolusjon selv om de røde vant i Russland
 • —Sovjetunionen 1922 – symbolsk
 • —Reformer:
  • —Planøkonomi
  • —Likestilling
  • —Religion = opium
  • —NEP
 • —Lenin dør – Trotskij (spre) eller Stalin? (i ett land)
 • —Stalin vinner i 1927 – GULag og Moskvaprosesser

Sist redigert: 20/09/2013