Browsing: Middelalderen

Mens frankerne gjorde seg dominerende i Vest-Europa startet en handelsmann fra Mekka på den arabiske halvøya en helt ny religiøs bevegelse som skulle få historiske konsekvenser. Hans ideer og forkynnelse spredte seg raskt fra en snever krets rundt hans person til å bli grunnlaget for et rike som skulle regjere fra Spania i vest til ytterkantene av India i Øst.

Etter Vestromerrikets fall vokste de germanske frankerne frem som den dominerende makten i det vestlige og sentrale Europa. De frankiske kongedynastiene merovingerne og karolingerne spredte igjennom fire hundre år den katolske kristendommen, latin og et mer sentralisert styresett til landene de erobret og deres naboer, både fredelig gjennom munkevesenet og med sverdet hvis nødvendig. Deres makt kulminerte med Karl den stores kroning til keiser av Det hellige romerske riket i år 800.