Industrialisering

Kompetansemål:
• gjør rede for hovedtrekk ved den industrielle revolusjon og undersøke hvilken betydning den fikk for næringsutvikling og sosiale forhold i det norske samfunnet
• presentere sentrale trekk ved kolonialismen og situasjonen i et ikke-europeisk område på 1800-tallet, sett fra ulike perspektiver
• drøfte hvordan nasjonalstaten har skapt nasjonal og kulturell samhørighet, men også konflikter og undertrykkelse
• vurdere ulike ideologiers betydning for mennesker, politiske bevegelser og statsutvikling på 1900-tallet

Kapitler

 • Den industrielle revolusjon

  Den industrielle revolusjon

  The Industrial Revolution marks the most fundamental transformation of human life in the history of the world recorded in written documents. – Historiker Eric Hobsbawm – Et menneske født i det 17. århundre kunne stort sett forvente å leve sitt liv uforandret. Det ville utføre sitt arbeid på den samme måten som sine foreldre, dele sin tid […]

 • Ideologier og nasjonenes fremvekst

  Ideologier og nasjonenes fremvekst

  Etter Napoleon Bonapartes endelige nederlag ved belgiske Waterloo møttes de europeiske stormaktene Storbritannia, Østerrike, Frankrike, Russland og Preussen i den østeriske hovedstaden Wien for å ta et endelig oppgjør med den franske revolusjonen og konsekvensene av 23 lange år med krig. Avtalen man kom frem til var på mange måter et verk av den østeriske […]

 • 1870-1914 – Imperialisme og kolonisering

  1870-1914 – Imperialisme og kolonisering

  Mellom 1870 og 1914 gjorde ikke Europa bare et inntrykk på verden, det satte sitt stempel på den og hevdet eierskap. Behovet for råvarer og ressurser økte i de voksende industrisamfunnene, og det samme gjorde behovet for nye markeder for salg av industrivarer og ferdigvarer. Derfor ledet store statsstøttede handelskompanier med egne kjøpmenn, misjonærer og […]

 • Kilde: The Mores av John Clare – privatisering av jorden

  Kilde: The Mores av John Clare – privatisering av jorden

  Om innhegningsbevegelsen: John Clare (1793-1864) var sønn av en dagarbeidende gårdsbruker uten egen jord i landlige Northampthonshire i England. Han vokste opp i en av de kraftigste periodene med innhegning og privatisering av jorden i England og som fattig og jordløs beskriver han med egne ord hvordan det opplevdes å bli fratatt friheten til å […]

 • Den første industrimagnaten

  Den første industrimagnaten

  Josiah Wedgwood ble født inn i en familie av pottemakere sommeren 1730 i den lille byen Burslem i engelske Midlands. Allerede som niåring begynte han som læregutt til pottemakeryrket for sin eldre bror Thomas. Som 11-åring ble han syk med den fryktede sykdommen kopper. Han overlevde lidelsen, men ble sittende igjen med en svulst bak […]

 • Maskinstormerne

  Maskinstormerne

  Mellom 1811 og 1813 gjorde tekstilarbeidere i engelske Nottinghamshire, Yorkshire og Lancashire opprør mot fabrikkeiere som investerte i nye, mer effektive vevemaskiner som de følte tok fra dem hardt tiltrengte inntektskilder. Frem til slutten av 1700-tallet var den vanligste måten å produsere større mengder varer på det såkalte forleggersystemet. Dette systemet utnyttet seg av overskuddet […]

 • Kilde: Engels i Manchester

  Kilde: Engels i Manchester

  Friedrich Engels om arbeiderklassens levekår i England 1844. Kommer snart! Er til oversetting;)   Les mer: Hvordan Engels elskerinne hjalp ham skape den moderne sosialismen

 • Kilde: Den usynlige hånd

  Kilde: Den usynlige hånd

  Oversettelse og oppgaver kommer senere Utdrag fra «The Theory of Moral Sentiments» som ble utgitt i 1759 av økonomen og moralfilosofen Adam Smith, den økonomiske liberalismens far. Her beskriver han hvordan fokus på egen suksess og velstand vil føre til økt velstand for alle. It is to no purpose, that the proud and unfeeling landlord views […]

 • Kilde: Det kommunistiske manifest

  Kilde: Det kommunistiske manifest

  Utdrag fra Det kommunistiske manifest. Du finner oppgaver under utdraget! Vi så allerede ovenfor at første skritt i arbeiderrevolusjonen er at proletariatet oppkaster seg til herskende klasse, kjemper igjennom demokratiet. Proletariatet vil benytte sitt politiske herredømme til gradvis å fravriste borgerskapet all kapital, sentralisere alle produksjonsredskaper i hendene på staten, dvs. det som herskende klasse […]

 • Kilde: The white man’s burden

  Kilde: The white man’s burden

  THE WHITE MAN’S BURDEN – Av Rudyard Kipling – Britisk forfatter født i India i 1865 (død 1936) som skrev sine egne fortolkninger av hvordan det britiske imperiet ble utviklet og styrt gjennom krig og underleggelse av andre lands befolkninger. Hans dikt The White Mans burden brukes ofte som et bilde på imperialismen i tradisjonell historieskriving. […]

Sist endret: 04/05/2014