Browsing: Vikingtiden

Eldre historie Håkon den gode Adalsteinsfostre drikker blot

Vikingenes kult

De norrøne menneskenes liv var preget av et evig nærvær av overnaturlige krefter og påvirkelige guder. I denne artikkelen skal vi se hvordan den norrøne mytologien utspilte seg i alt fra hverdag og fest til døden og etterlivet for menneskene som levde under dens verdensbilde.

Eldre historie Det norrøne verdensbildet

Norrøn mytologi

Hvordan var egentlig den norrøne religionen? Var gudene virkelig så menneskelige og feilbarlige som de moderne variantene vi ser på skjermene våre? I denne artikkelen tar vi for oss vikingenes grunnleggende mytologiske verdensbilde og de viktigste overnaturlige maktene som fylte den.