Om mennesket.net

Velkommen

«If we teach today’s students as we taught yesterday’s, we rob them of tomorrow» – John Dewey

Disse sidene er et personlig prosjekt med målsetning om å opprette et oversiktsverk på nett som dekker først og fremst historiefaget på videregående nivå, og som lett lar seg oppdatere og utvide slik at den fortsetter å være interessant selv etter skolen.

Artiklene skal være lettleste og ha pedagogisk innhold i form av bilder, tabeller, illustrasjoner og oppgaver som dekker flest temaet på en utfyllende og god måte. De skal også inneholde lenker, adresser og kildehenvisninger som er lette å følge i forbindelse med eget arbeid. Dette er et pågående arbeid og endringene vil komme gradvis. Foreløpig er det flervalgsoppgavene som er prioritert, men målet er at flere oppgaveformer skal komme etterhvert som tekstene revideres og forbedres.

Fremdrift

Jeg er nesten ferdig med eldre historie hvor det ligger ferdige (eller nesten ferdige) artikler ute til de fleste emnene med kun et par unntak. I Nyere historie er jeg ferdig frem til og med første verdenskrig. I samfunnsfag er det foreløpig sosialiseringskapitlene og noe om valg/demokrati som ligger klart, mens i sosiologi er det en redegjørelse for sosiologifaget og dets opprinnelse, samfunnsvitenskapelig metodedel og noe om ideologier og fordeling av goder. Jeg tar gjerne i mot forslag til oppgaver, kilder og fordypningsemner! Har du høyere utdanning innen et av områdene og har lyst til å dele med kunnskapen din så er jeg også åpen for å dele blogg/nyheter-delen med flere skribenter som har faglig relevant bakgrunn.

Generelt for sidene:

Personvern

Se egen side: Personvernerklæring

Bilder og media

  1. Bilder på de tidligste artiklene som ikke er merket (noe som jeg prøver å rette opp når jeg gjør endringer på de) er stort sett hentet fra Wikimedia Commons med en CC 3.0-lisens.
  2. Bilder merket «Ingen lisens» er frigitt av opphavsperson og kan brukes av alle (som regel basert på merking på wikimedia commons, flickr eller andre databaser). Bilder merket «Ingen lisens grunnet alder» er bilder eller avbildninger av historisk kunst eller kilder hvor det er mer enn 70 år siden opphavspersonen døde (antall år kan variere noe med opphavspersonens bosted).
  3. Bilder merket «Ingen lisens» eller «Creative Commons» kan for det meste brukes fritt av andre, alt ettersom hva slags lisensvilkår skaperen av bildet har lagt ved. Begrensninger vil være bemerket, bare husk at du selv må vedlegge slike lisenskrav når du bruker de. Du kan lese mer her på Creative Commons egne sider. Hvis du har informasjon om et bilde som brukes her eller mener at bruk på denne siden bryter med opphavsrett på et bilde så ta kontakt!
  4. Bilder som er tatt av enkeltpersoner som undertegnede eller andre bidragsytere vil være merket med navn enten i billedtekst eller på bildets side/siden bildet er lagt ut på. Disse bildene er åndsverksbeskyttet. Dette betyr at du ikke kan benytte de, heller ikke i noe så enkelt som en powerpoint.
  5. Bilder særlig innen samfunnsfagene er kjøpt fra nettbaserte billedbyråer som har den endelige eiendomsretten til bildene, men som jeg har tillatelse til å bruke i forbindelse med nettsidene. Disse bildene er åndsverksbeskyttet. Dette betyr at du ikke kan benytte mine bilder eller billedbyråenes til egne formål.
  6. Jeg gir tillatelse til å bruke bilder merket med mitt navn (Hellum) av studenter og elever i skolesammenheng så lenge de ikke endres, deles eller brukes på nettsider eller blogger hvor det selges reklame eller hentes inntekt på noen som helst måte. Bildene må også være tydelig merket med navn og lenken: www.mennesket.net.

Tekst og illustrasjoner

  • All tekst er beskyttet av åndsverksloven og tilhører mennesket.net og Lars Terje Hellum. Unntak er når annen forfatter er oppgitt på siden, i dette tilfellet så eier forfatteren innholdet, mens mennesket.net gis fri bruk av teksten fra publiseringsøyeblikket. Nettsidene kan ikke kopieres, reproduseres, republiseres, lastes ned eller på noen annen måte gjengis eller overføres, uten etter skriftlig forhåndsgodkjenning fra mennesket.net. Mennesket.net står ikke ansvarlig for innhold lenket til fra andre nettsteder.
  • Du står selvsagt fritt til å referere fra sidene. Hvis ikke annet er oppgitt er teksten skrevet av undertegnede. Husk å sjekke forfatter av blogginnlegg da det fort kan være skrevet av en gjesteblogger.
  • Alle referansekilder skal være oppgitt i «Les mer»-fanen nederst på hver side eller på forsiden av kursene.

 

Endret 05.05.15

Forfatter og ansvarlig

2013-08-02 17.41.51Bak mennesket.net står, eller rettere sagt ligger, Lars Terje Hellum. Jeg er utdannet lektor i samfunnsfag, kultur og historie og har utdanning innen journalistikk, historie, sosiologi og statsvitenskap med en master i samfunnsfagdidaktikk samt PPU fra Universitetet i Oslo. Etter at sykdom gjorde det umulig å drive undervisning så har jeg brukt disse sidene til å vedlikeholde og utvikle mine fagkunnskaper og samtidig gi tilbake til samfunnet på den eneste måten jeg har kunnet. Jeg har dessverre lengre perioder hvor jeg ikke er i stand til å gjøre noe her, men lover å fortsette på de gode dagene!

Sist redigert: 22/01/2019