Om mennesket.net

Velkommen

«If we teach today’s students as we taught yesterday’s, we rob them of tomorrow» – John Dewey

Disse sidene er et personlig prosjekt med målsetning om å opprette et oversiktsverk på nett som dekker først og fremst historiefaget på videregående nivå, og som lett lar seg oppdatere og utvide slik at den fortsetter å være interessant selv etter skolen.

Artiklene skal være lettleste og ha pedagogisk innhold i form av bilder, tabeller, illustrasjoner og oppgaver som dekker flest temaet på en utfyllende og god måte. De skal også inneholde lenker, adresser og kildehenvisninger som er lette å følge i forbindelse med eget arbeid. Dette er et pågående arbeid og endringene vil komme gradvis. Foreløpig er det flervalgsoppgavene som er prioritert, men målet er at flere oppgaveformer skal komme etterhvert som tekstene revideres og forbedres.

Fremdrift

Jeg er nesten ferdig med eldre historie hvor det ligger ferdige (eller nesten ferdige) artikler ute til de fleste emnene med kun et par unntak. I Nyere historie er jeg ferdig frem til og med første verdenskrig og jeg har begynt å lese på mellomkrigstiden. I samfunnsfag er det foreløpig sosialiseringskapitlene og noe om valg/demokrati som ligger klart, mens i sosiologi er det en redegjørelse for sosiologifaget og dets opprinnelse, samfunnsvitenskapelig metodedel og noe om ideologier og fordeling av goder. Fraværet av samisk historie vil være merkbart for noen, men det skal med det også, det tar bare litt tid. Jeg tar gjerne i mot forslag til oppgaver, kilder og fordypningsemner! Har du høyere utdanning innen et av områdene og har lyst til å dele med kunnskapen din så er jeg også åpen for å dele blogg/nyheter-delen med flere med faglig relevant bakgrunn.

Generelt for sidene:

Personvern

 1. Mennesket.net deler ikke informasjon med andre sider eller tredjeparter.
 2. For å registrere seg er det påkrevd en bekreftet e-postadresse samt fullt navn og utdanningsinstitusjon. Dette trengs for å kunne logge inn og for å kunne bekrefte identiteten din. Anonyme brukere godtas ikke på nettsidene da anonymitet på nettet, om enn frigjørende, fort kan misbrukes. Slike kontoer slettes uten forvarsel.
 3. Bruk av Facebook-innlogging samler kun inn ekte navn og e-postadresse, evt om du har likt Facebook-siden til mennesket.net. All annen informasjon deles frivillig av bruker. Brukerkonto kan slettes fullstendig fra din brukerkonto.
 4. Legg for sikkerhetsskyld aldri ut personlig og privat informasjon, verken i forum eller i lukkede grupper.
 5. Siden bruker Cookies for statistikk og innlogging.

 

Bilder og media

 1. Bilder på de tidligste artiklene som ikke er merket (noe som jeg prøver å rette opp når jeg gjør endringer på de) er stort sett hentet fra Wikimedia Commons med en CC 3.0-lisens.
 2. Bilder merket «Ingen lisens» er frigitt av opphavsperson og kan brukes av alle (som regel basert på merking på wikimedia commons, flickr eller andre databaser). Bilder merket «Ingen lisens grunnet alder» er bilder eller avbildninger av historisk kunst eller kilder hvor det er mer enn 70 år siden opphavspersonen døde (antall år kan variere noe med opphavspersonens bosted).
 3. Bilder merket «Ingen lisens» eller «Creative Commons» kan for det meste brukes fritt av andre, alt ettersom hva slags lisensvilkår skaperen av bildet har lagt ved. Begrensninger vil være bemerket, bare husk at du selv må vedlegge slike lisenskrav når du bruker de. Du kan lese mer her på Creative Commons egne sider. Hvis du har informasjon om et bilde som brukes her eller mener at bruk på denne siden bryter med opphavsrett på et bilde så ta kontakt!
 4. Bilder som er tatt av enkeltpersoner som undertegnede eller andre bidragsytere vil være merket med navn enten i billedtekst eller på bildets side/siden bildet er lagt ut på. Disse bildene er åndsverksbeskyttet. Dette betyr at du ikke kan benytte de, heller ikke i noe så enkelt som en powerpoint.
 5. Bilder særlig innen samfunnsfagene er kjøpt fra nettbaserte billedbyråer som har den endelige eiendomsretten til bildene, men som jeg har tillatelse til å bruke i forbindelse med nettsidene. Disse bildene er åndsverksbeskyttet. Dette betyr at du ikke kan benytte mine bilder eller billedbyråenes til egne formål.
 6. Jeg gir tillatelse til å bruke bilder merket med mitt navn (Hellum) av studenter og elever i skolesammenheng så lenge de ikke endres, deles eller brukes på nettsider eller blogger hvor det selges reklame eller hentes inntekt på noen som helst måte. Bildene må også være tydelig merket med navn og lenken: www.mennesket.net.

Tekst og illustrasjoner

 • All tekst er beskyttet av åndsverksloven og tilhører mennesket.net og Lars Terje Hellum. Unntak er når annen forfatter er oppgitt på siden, i dette tilfellet så eier forfatteren innholdet, mens mennesket.net gis fri bruk av teksten fra publiseringsøyeblikket. Nettsidene kan ikke kopieres, reproduseres, republiseres, lastes ned eller på noen annen måte gjengis eller overføres, uten etter skriftlig forhåndsgodkjenning fra mennesket.net. Mennesket.net står ikke ansvarlig for innhold lenket til fra andre nettsteder.
 • Du står selvsagt fritt til å referere fra sidene. Hvis ikke annet er oppgitt er teksten skrevet av undertegnede. Husk å sjekke forfatter av blogginnlegg da det fort kan være skrevet av en gjesteblogger.
 • Alle referansekilder skal være oppgitt i «Les mer»-fanen nederst på hver side eller på forsiden av kursene.

LT Hellum

 

Endret 05.05.15 Kontakt meg på e-post her

Forfatter og ansvarlig

2013-08-02 17.41.51Bak mennesket.net står, eller rettere sagt ligger, Lars Hellum. Jeg er utdannet lektor i samfunnsfag, kultur og historie og har utdanning innen journalistikk, historie, sosiologi og statsvitenskap med en master i samfunnsfagdidaktikk. Etter at sykdom gjorde det umulig å drive undervisning så har jeg brukt disse sidene til å vedlikeholde og utvikle mine fagkunnskaper og samtidig gi tilbake til samfunnet på den eneste måten jeg har kunnet. Jeg har dessverre lengre perioder hvor jeg ikke er i stand til å gjøre noe her, men lover å fortsette på de gode dagene!

Ofte stilte spørsmål

Poeng og rangordning

Fungerer, mens satt på vent

Dette er en av tingene som fungerer, men som krever mer serverressurser.

Poeng og rangordning er knyttet til «gamification»-teori, noe jeg skal utrede i en egen artikkel på «Digitalt klasserom» etter hvert. I mellomtiden kan du se hvordan jeg har bygget den opp her:

nr.RangPoengBeskrivelse
1Hundr0Norrønt for hund/bikkje
2Trell10betegnelse på slaveri. Forsvant av seg selv i løpet av 1100-tallet mye takket være lovene som gav de mulighet til å kjøpe seg frihet som løysing.
3Løysing25frigitt trell eller person som nedstammet fra en trell, men ennå ikke oppnådd rettigheter som en fri person. Avhengig av hvilken landskapslov man fulgte kunne det ta opp til åtte slektsledd/generasjoner å oppnå status som helt fri. Hadde så lav status som det var mulig å få uten å være trell.
4Karl eller Snor50Karl var den første frie mann og Snor var hans hustru som regjerte i huset i følge Eddadiktet Rigstula som beskriver hvordan de sosiale rangordningene ble skapt. De var opphavet til alle frie bønder. Tidlig norrøn historie i motsetning til de fleste andre her, sånn sett en kunstnerisk frihet.
5Leilending100Leide jord av en selveiende bonde på kontrakt, som regel tre år av gangen.
6Kauplending300Selveiende bønder på kjøpt jord
7Hauld400selveiende bønder på odelsjord
8Skald500Norrøn dikter. Skaldene var ofte i fyrsters tjeneste og fungerte i en skriftløs tid som «historikere». Se skaldediktning. Ordet brukes nå i humoristisk eller høytidelig betydning om diktere. Kilde: snl.no. Plasseringen i rangordningen er basert på skjønn og gjetning og må ikke tas like seriøst som de andre.
9Kjertesvein600unge menn av god ætt som tjente som pasjer ved hoffet
10Gjester800et slags vakt/politikorps
11Menig hirdmann1000militært forpliktede edsvorne menn
12Skutilsvein1500var nest øverste sjikt i hirden og hadde ledende stillinger i selve hirden. Etter 1277 fikk de tittelen Ridder av Magnus Lagabøte, og skulle tiltales som herre. Kilde: lokalhistoriewiki.no
13Lendmann1750Lendmennene var øverste sjikt – holdt egne menn – huskarer, og hadde rett til å være kongens rådgivere, med fast årlig lønn, veitsle, fra kongen. Bekledde statens viktigste stillinger. Altså privilegier.
14Jarl2500jarlen var en tittel gitt til høvdinger som var rangert rett under kongen. Som regel besatt bare en person av gangen denne tittelen, men kunne også være arvelige som hos ladejarlene. Fra 1200 bare brukt for personer av kongsætt. Jarlen hadde som regel et militært ansvar i likhet med den europeiske hertug-tittelen.
15Konge3500Verdslig overhode for hele landet

Sist redigert: 06/06/2017