Nye horisonter

Oppdagelsenes tidsalder

 

Kompetansemål
Eleven skal kunne…
  • gjøre rede for utviklingen og endringen av styringsformer i Europa fra slutten av middelalderen til siste del av 1700-tallet
  • forklare drivkrefter bak den europeiske oversjøiske ekspansjonen og diskutere kulturmøter, sett fra ulike perspektiver
  • presentere et emne fra middelalderen ved å vise hvordan utviklingen er preget av brudd eller kontinuitet på et eller flere områder

 

Litteratur

Forfatter Tittel Forlag Publisert Kommentarer ISBN
Malnes, Raino og Knut Midgaard Politisk tenkning Universitetsforlaget 2003 Innføring i politiske teorier og filosofiers bakgrunn og historie. 82-15-00414-8
Aschehougs Verdenshistorie Bind H. Aschehoug og Co. 2001 Et lettlest og godt oppslagsverk. Anbefales.
 Fuglestad, Finn Fra svartedauden til Wienerkongressen Cappelen Akademisk forlag 1999 Vestens historie fra 1347 til 1815. Noe utdatert på svartedauden, ellers et veldig bra verk.  82-456-0048-2
 Svare, Helge  I Sokrates fotspor  Pax forlag AS  1997 Filosofihistorie rettet mot Exphil. Retter seg hovedsakelig mot innholdet i filosofien og ikke så mye forholdene rundt.  82-530-1820-7

På nettet

Kart:

Nye oppdagelser

Oppgaver og fordypning

Sist endret: 11/04/2012