Middelalderen

Middelalderen – en kort oversikt

Middelalderen er det vi kaller den lange perioden i europeisk historie som skiller antikken og Vest-Romerrikets fall og den moderne tid etter Øst-Romerrikets fall. Vi deler den vanligvis inn i tre deler:

Tidlig middelalder ca 500-1000 evt

 • Størstedelen av Vest-Europa kristnes og underlegges paven i Roma
 • Bøndene blir livegne (ufrie) under føydalsystemet
 • Islam oppstår rundt år 610 i Mekka, noe som fører til et stort nytt arabisk rike
 • Frankerriket har sin storhetstid under Karl den Store (Charlemagne) rundt år 800
 • Det arabiske riket splittes i flere mindre på 900-tallet, Islam splittes mellom Sunni og Shia

Høymiddelalderen ca 1000-1300 evt

 • Kristendommens to hovedretninger; den gresk-ortodokse (med hovedsete i konstantinopel) og den romersk-katolske (med sete i Roma) bryter alt samarbeid
 • Paver og fyrster slåss om hvem som skal få sette inn biskoper (investiturstriden)
 • Jordbruksproduksjonen øker
 • Folketallet øker
 • Byer vokser/oppstår og makten sentraliseres
 • Korstog for å sikre det hellige landet Palestina fra hedninger

Senmiddelalderen ca 1300-1500 evt

 • Yersinia Pestis/digerdauden/svartedauen/sotten kom i flere omganger fram til ca 1450 hvor den avtar
 • Overskudd av jord og eiendom
 • Mangel på arbeidskraft – mange slapp pliktarbeidet
 • I Øst-Europa styrkes derimot godsherrenes grep på bøndene som blir enda mer ufrie.