Vikingtiden

Vikingtid – Nordmenn drar ut i verden

[showbiz EH3]

Kompetansemål

Eleven skal kunne…

  • gjøre rede for samfunnsforhold og statsutvikling i Norge fra ca 700 til ca 1500 og diskutere mulig påvirkning fra andre kulturer, samfunn og stater

 

Litteratur

Forfatter Tittel Forlag Publisert Kommentarer ISBN
Allan, Tony Vikingene – myter, kunst og levende symboler Cappelen Damm 2008 Visuell bok med fokus på bilder, lite tekst 978-82-02-21370-1
Krag, Claus Aschehougs Norgeshistorie, bind 2, Vikingtid og rikssamling Aschehoug & Co. 1995 Et lettlest og godt oppslagsverk. Anbefales. 82-03-22028-2
Tjønn, Halvor Vikingenes Russland Erling Skjalgssonselskapet 2009 I denne boka kan du lese om hvordan skandinaviske vikinger allerede på 800-tallet la grunnlaget for Russland, som har navnet sitt etter dem. 9788291640389
Moseng, Ole Georg, Erik Opsahl, Gunnar I. Pettersen og Erling Sandmo Norsk historie 1 – 750-1537 Tano Aschehoug 1999 En god generell historiebok om perioden fra vikingtiden til reformasjonen i Norge. Brukt på historiestudiet ved Universitetet i Oslo. Få bilder, men gode beskrivelser. 82-518-3739-1

Vikingtiden på nettet

Tema Adresse
Sagaer, kvad og norrøne tekster http://heimskringla.no/wiki/Hovedside
Kultur http://lofotr.no/
Gamle naboar http://gamlenaboar.uib.no/b_mellomside_viking.htm
Hafrsfjordvikingene vikinglag http://hafrsfjordvikingene.no/
Religion med mer http://www.viking.no/e/life/egods.htm
Slaget ved Hastings 1066 http://battle-of-hastings-1066.org.uk/
Bayeux-teppet http://www.bayeuxtapestry.org.uk
BBC History – Normannerne http://www.bbc.co.uk/history/british/normans/1066_01.shtml
Handelsmannen http://www.archaeology.about.com/od/vikings/qt/viking_trade.htm
Kvinnene i Osebergskipet http://www.forskning.no/artikler/2011/februar/277776
Harald Hardrådes skolegang http://www.forskning.no/artikler/2003/september/1063630707.1
Om runer http://www.arild-hauge.com/nruner.htm
Om vikingskip og norske trebåter http://home.online.no/~joeolavl/viking/index.htm

Nye oppdagelser

Oppgaver og fordypning

Sist endret: 09/04/2014