Første verdenskrig

Kompetansemål

  • gjøre rede for bakgrunnen for de to verdenskrigene og drøfte virkninger disse fikk for Norden og det internasjonale samfunn
  • vurdere ulike ideologiers betydning for mennesker, politiske bevegelser og statsutvikling på 1900-tallet
  • drøfte hvordan historie er blitt brukt og brukes i politiske sammenhenger
  • gi eksempler på kontroversielle historiske emner og drøfte motstridende årsaksforklaringer til en historisk hendelse

[easy_widget id=24200 title=»Artikler»]

 

førsteverdenskrig

Sist redigert: 04/05/2014