Fordeling av goder

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • gjøre rede for prinsipper for fordeling av goder og diskutere hvordan prinsippene henger sammen med maktforhold i samfunnet
  • forklare hvordan politiske ideologier behandler makt- og fordelingsspørsmål og drøfte oppfatninger av rettferdighet og fordeling
  • finne fram til, bearbeide og presentere informasjon om fordelingen av goder i Norge
  • gjengi og bruke teorier om lagdeling og klasser for å forklare sosial ulikhet
  • definere begrepet sosial mobilitet, gjøre rede for forutsetninger for sosial mobilitet og drøfte konsekvenser av høy og lav mobilitet

Sist redigert: 05/08/2013