The roaring 20s og harde 30-årene

Frykt for kommunistisk revolusjon

 • ”Den røde fare”/”The red scare”
 • Kominterns uttalte ønske om verdensrevolusjon virket skremmende. Særlig på land som USA som fikk sin storhet gjennom frihandel.
 • Flere fagforeninger og mange arbeidere også i USA hadde klare sosialistiske synspunkt.
 • Den nye velferden og rikdommen ble oppfattet som truet av kommunismen
 • Sosialister ble etter hvert nærmest forfulgt.

USA steamer av gårde i ”The roaring twenties”

 • Stor velstående middelklasse
 • Bedre forhold også for arbeidere
 • Økt etterspørsel etter amerikanske varer i Europa.
 • Samlebåndsmetoden, oppfunnet av Henry Ford, tidoblet produksjonen av biler og prisene sank deretter. Flere kunne kjøpe bil.
 • Taylors teorier om Scientific management:
  • Standardisering og kontroll (overvåkning) av arbeid og arbeidere
  • Arbeidere skulle velges ut fra kvalifikasjoner og gis opplæring
  • Arbeidet ”times og tilrettelegges” for mest mulig effektivitet
  • Arbeidere er i utgangspunktet late og må gis insentiver for å jobbe. For eksempel bonuser ved økt produksjon.

 

The roaring twenties

 • Reklame
 • Nye oppfinnelser øker forbruket
  • Støvsuger, vaskemaskin, biler, radioer, kjøleskap
  • Frigjorde kvinnelig arbeidskraft!
 • Veier og skyskrapere
 • Verdensmarkedet erobres:
  • Hollywood
  • Jazz
 • Fattigdom nesten utryddet, men så…

The great depression 1929

 • Aksjekursene på New York-børsen falt
 • Ingen kjøpte, alle solgte = ytterligere fall
 • Kursene hadde steget kunstig mye de siste årene, aksjenes ”verdi” overgikk langt den faktiske verdien av et selskap.
 • Banker som hadde lånt ut penger aksjespekulanter krevde lånene innfridd.
 • Ingen investerte, banker og fabrikker gikk konkurs og folk ble arbeidsledige. Færre i arbeid gir færre som tjener penger til å kjøpe forbruksvarer for, produsentene av disse selger færre varer og må si opp arbeidere etc… ond ond sirkel.
 • ¼ uten arbeid på det verste i 30-åra
 • Ingen trygder eller støtteordninger, folk solgte alt
 • Rentene satt opp!

New Deal

 • Hoover taper valget i ’32 som følge av en brutal behandling av krigsveteraner som demonstrerte i Washington DC.
 • Franklin Delano Roosevelt ny president:
 • New Deal-program: aktiv stat! (Basert på J.M.Keynes)
  • Støtteordninger til bedrifter, nødsarbeid, fattige refinansiering av huslån etc.
  • Byggeprogram skaffet arbeidsplasser
  • Snakket direkte til folket for å berolige via radio
  • Betalte bøndene for å legge jord brakk slik at produksjonen sank og prisene steg
  • Tillot fagforeninger for å hindre radikalisering

Børskrakkets virkninger på verden

 • En rekke europeiske land var avhengige av amerikanske lån, særlig Tyskland
 • Disse ble stoppet
 • Et kjøpekraftig USA hadde vært det viktig marked for mange land
 • Dette forsvant med det amerikanske folks kjøpekraft
 • U-land fikk ikke solgt råvarer lenger, men produksjonen økte (ergo prisene falt ytterligere)
 • Førte til at mange land innførte vernetoll (proteksjonisme)
 • Japan fikk ikke solgt silke og bomull, dette åpnet for militaristiske krefter som kunne ta makten
 • Krisen førte også til at mange ble opptatt av fascisme og nazisme og tanken på en sterk leder som kunne føre de ut av krisen.

Repetisjonsoppgaver

 1. Hva var ”The red scare” i USA
 2. Hva gjorde USA til den ledende økonomiske makten i 20-årene?
 3. Hva forårsaket børskrasjet 1929?
 4. Hva var hovedinnholdet i New Deal-politikken?
 5. Hvordan påvirket krisen resten av verden?
 6. Og om vi har glemt å diskutere det: Hva slags kilde er Fireside chats?
  [youtube]http://youtu.be/b6KSOaaWqb4[/youtube]
  1. Hva kan du finne ut om Roosevelts Fireside Chats på nettet? Vurder kildene du bruker.
  2. Hva sier Roosevelt i hans «chat» i filmsnutten over?
  3. Ville en slik måte å adressere velgerne på fungert i Norge i dag?

 

Sist redigert: 20/09/2013