Hva kan du om valg og stemmerett? (SF3)

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Hva husker du fra teksten om valg og stemmerett?

http://www.123rf.com/profile_vepar5

Består du prøven?

Share.