Forfatter: Silje Hasmo Holm

Til enhver tid i ethvert samfunn vil det etter all sannsynlighet finnes mennesker som skiller seg ut fra resten av folkemassen. Mennesker som har følelser, tanker eller opplevelser som er annerledes enn det ”alle andre” har. Gjennom historien har prester, vitenskapsmenn leger og etter hvert psykiatere og psykologer hatt mange ulike teorier om hva psykiske lidelser er, og hvordan de best bør behandles. Noen gode, noen virkningsløse og noen rett og slett makabre. Dette er historien om en av de mest makabre behandlingsmetodene som har vært benyttet i behandlingen av mentale lidelser. Lobotomiens opphav­ I 1935 holdt to forskere ved det…

Read More