Forfatterarkiv: Silje Hasmo Holm

Lobotomi – helbredelse med en ishakke

Dr. Walter Freeman (til venstre) og Dr. James W. Watts studerer et røntgenbilde av skallen til en pasient før en lobotomioperasjon. Bilde: Harris Ewing, i Saturday Evening Post, 24. mai 1941. Ingen opphavsrett/wikimedia Commons

Til enhver tid i ethvert samfunn vil det etter all sannsynlighet finnes mennesker som skiller seg ut fra resten av folkemassen. Mennesker som har følelser, tanker eller opplevelser som er annerledes enn det ”alle andre” har. Gjennom historien har prester, vitenskapsmenn leger og etter hvert psykiatere og psykologer hatt mange ulike teorier om hva psykiske lidelser […]