Browsing: araberne

Mens frankerne gjorde seg dominerende i Vest-Europa startet en handelsmann fra Mekka på den arabiske halvøya en helt ny religiøs bevegelse som skulle få historiske konsekvenser. Hans ideer og forkynnelse spredte seg raskt fra en snever krets rundt hans person til å bli grunnlaget for et rike som skulle regjere fra Spania i vest til ytterkantene av India i Øst.