Samfunnsfag

Du er en del av samfunnet. Du vokser opp i samfunnet, du lærer samfunnets regler og forventninger og du deltar i samfunnet. Gradvis får du mer innflytelse på samfunnet også, du får være med på å bestemme reglene du og de andre skal følge, du påvirker forventningene både dine medmennesker og de unge som kommer etter deg må leve opp til og du får være med på å bestemme hva som skal være felles goder og hva som skal være privat. Som deltager i et samfunn så får du en masse friheter, muligheter og rettigheter, men også en rekke forpliktelser overfor de andre i samfunnet. For å kunne nyte godt av alle dine rettigheter og samtidig unngå å risikere straff for å ikke ha fulgt dine forpliktelser er du avhengig av å kunne vite litt om disse, hva de går ut på, hva som forventes av deg og hva du kan forvente av andre. I samfunnsfaget skal vi gå igjennom grunnleggende hvordan samfunnet er satt sammen, hvilke regler, forpliktelser og rettigheter vi alle har og ikke minst hvordan vi kan være med på å sikre en trygg og god fremtid for oss alle, både lokalt, nasjonalt og på verdensbasis.

[quote]Din mening betyr noe for samfunnet og samfunnet betyr noe for din mening.[/quote]

Individ og samfunn

[cc_list_posts amount=»4″ post_type=»page» page_id=»493,6328,500,502″ img_position=»mouse_over»]

 

Arbeid og næringsliv

 

Politikk og demokrati

[cc_list_posts amount=»4″ post_type=»page» page_id=»521,527″ img_position=»mouse_over»]

Kultur

 

Internasjonale forhold

 

Sist redigert: 08/12/2013