Mellomkrigstiden i Norge – Quiz

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Samfundshjelpen var organiserte streikebrytere

Hva husker du fra kapittelet om mellomkrigstiden i Norge?

Del.