Mellomkrigstiden i Norge – Quiz

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Samfundshjelpen var organiserte streikebrytere

Hva husker du fra kapittelet om mellomkrigstiden i Norge?

Share.