De tre stendene

Karikatur av stendersamfunnet. Legg merke til hvordan den fattige bonden bærer adelen og geistligheten. Hvilke andre virkemidler bruker tegneren for å få fram sitt budskap?

Sist redigert: 21/05/2013