Britisk karikatur over Napoleon på vei til Elba

Sist redigert: 11/06/2013