Helleristningene i Norge

Helleristninger er tegninger på stein gjort av våre forfedre. De eldste vi kjenner til i Norge er funnet langs kysten av Nord-Norge og er avbildninger av dyr som rein, elg, bjørn og forskjellige fugler som er slipt inn i fjellet med steinverktøy. Senere i steinalderen finner vi mange flere kunstneriske avbildninger av jaktscenarioer og mulige avbildninger av myter som har gått fra munn til munn over generasjoner på både Vestlandet, Østlandet og i Trøndelag. I bronsealderen får vi et enda rikere bilde av menneskene i norden gjennom mer bilderike symboler og avbildninger fra hverdagsliv og jordbruk. Viktige er de mange avbildningene av skip og skipsførere som dominerer mange av bronsealderristningene. Enkelte mener også at helleristningene handlet om makt og økonomi, å vise hva man var god for på en billedlig måte
Bilder og beskrivelser mangler her… Kommer!

En hellereistning, en såkalt petroglyf, fra Domkirkeodden i Moelv. Bruk fantasien og tenk litt over hvem som kan ha tegnet dette og hva han eller hun ønsket å fortelle.

Sist redigert: 03/05/2014