Første verdenskrig

Kompetansemål

 • gjøre rede for bakgrunnen for de to verdenskrigene og drøfte virkninger disse fikk for Norden og det internasjonale samfunn
 • vurdere ulike ideologiers betydning for mennesker, politiske bevegelser og statsutvikling på 1900-tallet
 • drøfte hvordan historie er blitt brukt og brukes i politiske sammenhenger
 • gi eksempler på kontroversielle historiske emner og drøfte motstridende årsaksforklaringer til en historisk hendelse

Artikler

 • Bakgrunnen for første verdenskrig

  Bakgrunnen for første verdenskrig

  Første verdenskrig startet sommeren 1914 og varte frem til 11. november 1918. Det var en krig mellom to store allianser; trippelententen og trippelaliansen bestående av de største europeiske nasjonene. Trippelententen bestod av kongedømmet Storbritannia, den franske republikken og det russiske tsardømmet, mens Keiserdømmene Tyskland og Østerrike-Ungarn og Det osmanske riket stod sammen under trippelaliansen. Det […]

 • Krigsoppgjøret og konsekvenser

  Krigsoppgjøret og konsekvenser

  På tross av at de tyske styrkene stod langt inne på fransk jord den siste dagen av krigen, kapitulerte den tyske regjeringen og innledet forhandlinger om en fredsavtale hvor de ble avkrevd enorme erstatninger, ble tvunget til å levere fra seg både våpen og krigsflåte og kanskje verst av alt for den tyske selvfølelsen; ta […]

 • Verdenskrigens gang

  Verdenskrigens gang

  Hjem før jul Krigen startet med det vi i dag ville kalle en absurd glede over at den endelig var i gang. Seierstroen regjerte på begge sider og alle forventet en rask seier. “HJEM FØR JUL” var standardutsagnet, og løftet til soldatene. Keiser Wilhelm 2. gikk enda lenger og lovet sine soldater at “Dere vil […]

 • Kilde: Wilsons 14 punkter

  Kilde: Wilsons 14 punkter

  Woodrow Wilsons tale til den amerikanske kongressen 8. januar 1918 Gentlemen of the Congress: Once more, as repeatedly before, the spokesmen of the Central Empires have indicated their desire to discuss the objects of the war and the possible basis of a general peace. Parleys have been in progress at Brest-Litovsk between Russsian representatives and […]

 • Fordypning: Lysene slukkes – Julikrisen 1914

  Fordypning: Lysene slukkes – Julikrisen 1914

  Hva skjedde den skjebnesvangre juli-måneden 1914? Hvordan kunne man gå fra en tilstand av ferie og frihet til en ugjenkallelig ferd mot krig? Sommeren 1914 kunne ha gått ned i historien som en av de flotteste, med perfekt vær som skapt for pikniker, fisketurer og barnslik lek i vannkanten. Europas stater hadde det siste århundret […]

 • Norge under første verdenskrig

  Norge under første verdenskrig

  Etter den norske uavhengigheten fra Sverige i 1905 ble det bestemt at Norge skulle være en nøytral stat, uten militære tilknytninger eller forpliktelser til noen andre land. En slik nøytralitet kunne best sikres dersom man fikk de europeiske stormaktene til å love at de ville respektere den, og aller helst garantere for den. En garanti […]

 • Kilde: Kravene for våpenhvile med Tyskland

  Kilde: Kravene for våpenhvile med Tyskland

  http://wwi.lib.byu.edu/index.php/Conditions_of_an_Armistice_with_Germany   Conditions of an Armistice with Germany   WWI Document Archive > Conventions and Treaties > Conditions of an Armistice with Germany   10 November, 1918   Official release by the German Government, published in the Kreuz-Zeitung, November 11, 1918.   The following terms were set by the Allied powers for the Armistice. 1. […]

 • Kilde: Propaganda fra første verdenskrig

  Kilde: Propaganda fra første verdenskrig

    [g-slider gid=»23056″ width=»100%» height=»65%» random=»0″ watermark=»0″]

 

førsteverdenskrig

Sist endret: 04/05/2014