Middelalderen

Artikler

 • Etter Vest-Romerriket

  Etter Vest-Romerriket

    Karl den store    

 • Føydalsamfunn og investiturstrid

  Føydalsamfunn og investiturstrid

  Gjennom store deler av middelalderen var den vanligste samfunnsformen det vi kaller føydalisme. Begrepet stammer fra det middelalderlatinske ordet feudum som egentlig betyr fe (husdyr, krøtter), men som har blitt brukt om bruksretten til et landområde, eller len som vi sier på norsk. Lenet gav jordeieren rettigheter, inntekter og embeter (en  høyere stilling i stat eller offentlig tjeneste), men også […]

 • Veksttid – jordbruk, bydannelse og handel

  Veksttid – jordbruk, bydannelse og handel

  Vekst i jordbruket – bedre utnyttelse av jorden Utover høymiddelalderen økte jordbruksproduksjonen i Europa sterkt. En viktig årsak til dette var det nye redskapet til å vende og bearbeide jorden med; plogen. Arden var det tradisjonelle redskapet for å pløye jorden og hadde fulgt mennesket siden steinalderen. Det var et enkelt redskap bestående av en ramme med en […]

 • Korstogene og det bysantinske rikets fall
 • Paver og motpaver – en kirke i krise

  Paver og motpaver – en kirke i krise

  Troen gjennomsyret det meste av menneskenes hverdag i seinmiddelalderen. Den gav mening med livet og en forklaring, om enn dogmatisk, på hvordan og hvorfor naturen og samfunnet fungerte slik det gjorde. Kristendommen og kirken gjorde krav på eierskap til etikken og moralen og hevdet at lovløshet og kaos var det eneste alternativet, og dermed egentlig ikke […]

 • Seinmiddelalderen – Sykdom og krig

  Seinmiddelalderen – Sykdom og krig

  Rundt år 1300 sakket tempoet til nyrydningen av jord i Europa ned. Samtidig hadde befolkningen vokst til hele 75 millioner mennesker, noe som ikke var helt uten problemer. Da gårdene ikke lenger ble større eller flere ble det heller ikke mulig å brødfø alle menneskene. Den jorden som ble ryddet var som regel skrinn og […]

Sist endret: 05/05/2014